سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هیچ کس به لاغ نپرداخت جز که اندکى از خرد خود بپرداخت . [نهج البلاغه]